REFERENCE


Objekti i instalacije vodoopskrbe:

  •  magistralni vodovodi
  •  vodoopskrbne mreže
  •  hidrantske mreže
  •  crpne stanice
  •  vodospreme

Objekti i instalacije odvodnje:

  • instalacije gravitacijske odvodnje
  • instalacije tlačne odvodnje

Plinovodi – niskotlačne plinske mreže 

  • Elektrovodovi
  • Telefonske instalacije – DTK
  • Vodoravno bušenje ispod prometnica

2021. god.

1. Koprivničke vode- Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije na Zrinskom trgu i trgu bana Josipa Jelačića

2. Sisački vodovod- Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u ulici dr. Ive Pedišića

3. Grad Karlovac- Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice M. Nemičića te izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže

4. Komunalac- Vodoopskrba i odvodnja Delnice- Sanacija vodoopskrbnih cjevovoda dijela naselja Skrad (Planina Skradska)

5. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Jurine

6. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb- Rekonstrukcija kanalizacije u ulici Donji Rim

7. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb – Izgradnja javnog kanala u dijelu ulice Veliki Vrh

8. Krakom-vodoopskrba i odvodnja- Opskrba vodom područja Lukovčak- Visoka zona zaselka Grki

9. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb – Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda  u odvojku ulice Vinka Kindera i ulici Put Loza u Sesvetama

2020.

1. Krakom-vodoopskrba i odvodnja- Vodoopskrba i odvodnja dijela naselja Šabac

2. Općina Bedekovčina- Radovi na sanaciji klizišta na groblju Orehovica

3. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb – Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Čučerskoj cesti od ulice Oporovečki Omajek do Jalševečke ceste

4. Krakom-vodoopskrba i odvodnja- Izgradnja vodoopskrbne mreže Gornji Macelj

5. Vodoopskrba i odvodnja Topusko- Izgradnja vodovoda Malička

2019.

1. Vrhkom Vrhovine- Izgradnja kanalizacije sustava Općine Vrhovine- II. Faza- Odvojak Rudopolje

2. Privreda Petrinja- Vodoopskrba naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina

3. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb- Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dubec

4. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Ledinski put

5. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda s crpnom stanicom u ulici Svetonedeljski breg

6. Vodne usluge Križevci- Izgradnja vodoopskrbne mreže Gornji Fodrovec- Brezje Miholečko

7. Vodovod Brinje- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Križ Kamenica- Vodoteč s odvojkom za Brinjsku Kamenicu

2018.

1. Krakom- vodoopskrba i odvodnja– Vodoopskrbna mreža na Trškom vrhu

2. Zagorski vodovod Zabok- Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Općine Marija Bistrica- Vodospremnik Hum Bistrički

3. Vodne usluge Bjelovar- Izgradnja spojnog cjevovoda do vodotornja Sv. Ivan Žabno

4.  Vodoopskrba i odvodnja Zagreb- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Gladnica

5. Ivkom vode Ivanec- Izgradnja dobavnog cjevovoda od izvorišta Žgano vino- VS Pahinsko do Malezove ulice u Ivancu, 1. faza

6. Zagorski vodovod Zabok- Izgradnja vodovoda Gornji Pljukavci

7. Vreline Vrhovine- Proširenje vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin potok

8. Istarski vodovod Buzet- Izgradnja vodovodne mreže Stari Červar

9. Istarski vodovod Buzet- Izgradnja vodovoda Funtana- stara jezgra- 1. faza

10. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj- Rekonstrukcija vodovoda i sanitarne kanalizacije u Cresu ulice Ribarska, G. Moise i Zagrad)

2017.

1. Komunalije Đurđevac- Izgradnja sekundarne kanalizacije u Virju

2. Vrhkom Vrhovine- Izgradnja kolektorskog sustava naselja Vrhovine- II. Faza- CS1 i CS2

3. Krakom- vodoopskrba i odvodnja- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Hlevnica- Lupinjak

4. Muzeji Hrvatskog zagorja- Objekt 28s- Zagorska svadba- Muzej staro selo Kumrovec- Zaštita i sanacija od vlage

5. VG Vodoopskrba Velika Gorica- Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Šiljakovina, Kozjača

6. Sisački vodovod- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u ulici dr. Ive Stipčića

7. Općina Bedekovčina- Zemljani i betonski radovi vezani za proširenje vodovodne mreže u Bedekovčini- Vojnić Breg, Špiranec brijeg

8. Vodne usluge Bjelovar- Rekonstrukcija sustava javne odvodnje u ulici A. K. Miošića i sv. Antuna

9. Koprivničke vode- Izgradnja vodoopskrbne mreže spoja naselja Reka i Starigrad

10. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb- Izgradnja vodovoda u ulici Pecinov breg, Latišće i Šimerov breg

11. Koprivničke vode- Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i sustava odvodnje ulice Hrvatske državnosti u Koprivnici

12. Vodovod i odvodnja Šibenik- Rekonstrukcija vodovoda dionica Poljana

13. Hrvatska kontrola zračne plovidbe Velika Gorica- Čišćenje snijega

2016.

1. Krakom- vodoopskrba i odvodnja- Izgradnja opskrbnog cjevovoda naselja Rovno

2. Grad Donja Stubica- Izgradnja oborinskog kolektora Pustodol i sanacija klizišta Donji Hruševeci Piškovići- Ivčeki

3. Vrhkom Vrhovine- Izgradnja 4.A faze kanalizacije Gornje Vrhovine

4. Zagorski vodovod Zabok- Izgradnja vodovoda u Zlataru ( Kantoci, Kadoići i Bartolini)

5. Komunalije Đurđevac- Izgradnja glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda u Đurđevcu

6. VG Vodoopskrba Velika Gorica- Izgradnja vodovoda naselja Dubranec

7. Zagorski vodovod Zabok- Armirano- betonski radovi

2015.

1. Poduzetništvo Tomek- Prelaganje cjevovoda za Lidl u Zaboku

2. Građevinske konstrukcije Lonjak- Građevinski radovi na izgradnji poslovne zgrade Resnik

3. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb- Izgradnja javnog kanala u Čulinečkom zavoju i Vrhničkoj ulici

4. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb Izgradnja vodoopskrbne mreže u ulicama Borje, Milcova, Krnjakova, Bazharotova, Kurmanova, Matoićeva ( Jesenovec)

5. Komunalac Otočac- Zamjena vodovoda Brlog/Babić most Otočac

6. Bolnica Magdalena Krapinske Toplice- Građevinski radovi

7. Vodovod i kanalizacija Rijeka- Izvođenje građevinskih i monterskih radova, te nabava materijala za izgradnju vodovodnog ogranka Vozišće 47-49, Općina Viškovo

2014.

1. Vodovod i kanalizacija Karlovac- Izgradnja mješovite kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Obala Trnskog u Karlovcu

2. Vodoopskrba i odvodnja Zagreb- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Matički, Lukšići i Tatari- Brezovica, Kupinečki Kraljevec

3. Istarski vodovod Buzet- Izvođenje građevinskih i montažnih radova na vodovodnoj mreži naselja Sveti Lovreč, 1. faza

4. KD Vodovod i kanalizacija Rijeka- Izgradnja vodovodnog ogranka Donji Jugi, Općina Viškovo

5. Zagorski vodovod Zabok- Vodoopskrbni sustav u Općini Lobor, Mače i Novi Golubovec

6.  ŽUC Krapinsko-zagorske županije- Radovi na sanaciji klizišta Putkovec

7. Krakom- vodoopskrba i odvodnja- Opskrba vodom visoke zone zapadnog područja Općine Đurmanec, opskrba vodom podsustava II, Putkovec- Goričanovec

8. Zagorski vodovod Zabok- Vodoopskrbni sustav na području visoke zone Općine Desinić- opskrba vodom naselja Trnovec Desinički, Grohot, Vrhi Vinagorski, Osredek Desinički i Gora Košnička

2013.

1. Niskogradnja Pregrada- Izgradnja cjevovoda u Općini Petrovsko- naselja Svedruža, Gredenec, Štuparje i Mala Pačetina

2. Viadukt Zagreb- Izvođenje dijela radova na izgradnji brze ceste Popovec- Marija Bistrica- Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Andraševec (Bračak)- Mokrice – prelaganje vodovodnih instalacija

2012.

1. Komunalac Otočac- Izgradnja sanitarne i oborinske kanalizacije sa zamjenom vodovoda u dijelu ulice Ive Senjanina

2. Tekija Požega- Izgradnja magistralnog cjevovoda C1 Požega (II faza)

3. Tekija Požega- Izgradnja vodovoda Sloboština- Pasikovci, Ašikovci i C1 Požega

4. Humkom Hum na Sutli- Izvođenje radova na vodoopskrbnom sustavu II C faza- naselje Brod

5. Komunalac Županja- Rekonstrukcija dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda vodoopskrbnog sustava grada Županja