REFERENCE


Objekti i instalacije vodoopskrbe:

  •  magistralni vodovodi
  •  vodoopskrbne mreže
  •  hidrantske mreže
  •  crpne stanice
  •  vodospreme

Objekti i instalacije odvodnje:

  • instalacije gravitacijske odvodnje
  • instalacije tlačne odvodnje

Plinovodi – niskotlačne plinske mreže 

  • Elektrovodovi
  • Telefonske instalacije – DTK
  • Vodoravno bušenje ispod prometnica